Hoppa till innehållet

Kamerabevakningslagen

Privatpersoners kamerabevakning

Privatpersoner har normalt rätt att kamerabevaka sin egen bostad och tomt och behöver aldrig ansöka om tillstånd för kamerabevakning.
Om den kamerabevakning som du planerar är tillåten eller inte beror på kamerans upptagningsområde. Det är nämligen vad som fångas på film och inte syftet som avgör om bevakningen är laglig. Även om du har ett gott syfte kan kameran filma mer än vad du planerat.

Du får kamerabevaka ditt eget hem

Du får kamerabevaka din bostad och din tomt utan att ta hänsyn till dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Det kallas för privatundantaget. Privatundantaget, där lagarna inte gäller, är begränsat till kamerabevakning inom den privata sfären, det vill säga verksamhet av rent privat natur. Du får alltså inte filma en plats dit allmänheten har tillträde eller någon annans privata tomt.

Kamerabevakning inne i en privatbostad anses nästan alltid som verksamhet av rent privat natur. Samma sak gäller om du filmar din inhägnade trädgård eller någon annan privat byggnad som garage, förråd, sjöbod eller viss tomtmark. Däremot får du inte bevaka utanför din tomtgräns eller in på någon annans tomt. Var därför noggrann och kontrollera kamerans upptagningsområde så att du inte filmar din grannes trädgård.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten

https://www.imy.se/vagledningar/kamerabevakning/privatpersoner/ 

Källa: IMY.Integritetsskyddsmyndigheten


Företag

Normalfallet behövs inte tillstånd vid kamerabevakning av t.ex. butiker, köpcentrum, restauranger, hotell eller banklokaler. Vidare behövs inte tillstånd när religiösa samfund använder kamerabevakning i anslutning till sina lokaler. Tillståndskravet gäller normalt inte heller vid kamerabevakning av idrottsanläggningar eller kulturella evenemang, förutsatt att verksamheten inte bedrivs av en myndighet.

Kamerabevakning inom jordbruk och skogsbruk av t.ex. stöldbegärliga maskiner omfattas normalt sett inte heller av tillståndskravet. Detsamma gäller kamerabevakning vid jakt, exempelvis vid en jaktåtel. Kamerabevakning som inte omfattas av tillståndskravet omfattas dock av lagens bestämmelser om krav på upplysning (15 §) och tystnadsplikt (22 §). Sådan kamerabevakning måste vidare bedrivas i enlighet med dataskyddsförordningen eller annan tillämplig dataskyddsreglering.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten:

https://www.imy.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/

Källa: IMY.Integritetsskyddsmyndigheten